اخبار جدید اقتصادی

نمایشگاه کشاورزی قرقیزستان آغاز به کار کرد