اخبار جدید فناوری

مدیرعامل ازکی‌وام: هزینه‌های بازاریابی و اجرایی بانک‌های سنتی تقریبا ۲ برابر لندتک‌هاست