اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مرگ ۷ نفر دیگر در جاده‌ای که به «جاده مرگ» کرمان معروف است