اخبار جدید اقتصادی

خریداران این خودرو حسابی ضرر کردند / کاهش قیمت تا کجا ادامه دارد؟