اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مردم تهران خواهان ریشه‌کنی غده سرطانی به نام صهیونیسم شدند