اخبار جدید ورزشی

عصبانیت شدید یک پرسپولیسی؛ هوادار بی شخصیت بود که به استقلال باخت!