اخبار جدید گوناگون

آیا فردا شنبه 29 مهر مدارس یزد تعطیل است؟