اخبار جدید فناوری

نوکیا ۱۴ هزار کارمند خود را به خاطر افت ۲۰ درصدی فروش اخراج می‌کند