اخبار جدید سیاسی

آیت الله محمدحسن فاضل گلپایگانی (زالی) درگذشت