اخبار جدید اقتصادی

ظرفیت تولید نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر به ۱۰۸۸ مگاوات رسید