اخبار جدید بین الملل

چرا آمریکا روابط حماس با قطر را تحمل می‌کند؟