اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

طرح تخصیص بنزین به هر کد ملی در کشور چقدر جدی است؟