اخبار جدید بین الملل

عربستان سیاست کوچاندن اجباری فلسطینی های غزه را نمی‌پذیرد