اخبار جدید ورزشی

انتقاد سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان از میزبانی چین