اخبار جدید بین الملل

با باز شدن گذرگاه رفح; آغاز انتقال کمک‌های بشردوستانه و اتباع خارجی