اخبار جدید خودرو

۲۰۰ میلیون یورو ارز برای واردات خودرو تخصیص داده شد