اخبار جدید فرهنگی

بازیگرانی که کشف حجاب کردند نمی‌توانند در فیلم جدیدی بازی کنند