اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

بانک ها حق بلوکه کردن مقداری از تسهیلات به عنوان وثیقه را ندارند