اخبار جدید بین الملل

ترامپ: اگر رئیس جمهور شوم ایران را کاملا تحریم میکنم