اخبار جدید بین الملل

بازداشت بازیگر معروف فلسطینی توسط اسرائیل