اخبار جدید اقتصادی

قیمت هر عدد تخم مرغ ۹ هزار تومان شد!