کشته شدن ۵۰ اسیر اسرائیلی در حملات موشکی به غزه

top