اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

هیچ شناسنامه ای برای مهاجرین افغانستانی صادر نمی‌شود