اخبار جدید بین الملل

فراخوان اردوغان به مردم ترکیه برای تظاهرات بر علیه اسرائیل