اخبار جدید سیاسی

انتقاد ابطحی از افرادی که رسانه ملی را ملک مطلق می‌دانند