اخبار جدید فناوری

گوشی ایتل مشابه آیفون با قیمت ۴.۵ میلیون تومانی رونمایی شد