اخبار جدید بین الملل

پاسخ منفی مصر به درخواست رژیم صهیونیستی