اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

وام ۲ میلیاردی بانک مسکن با اقساط ۱۵ تا ۲۰ میلیونی