اخبار جدید ورزشی

تساوی ۲-۲ پرسپولیس و صنعت نفت آبادان در ورزشگاه آزادی