اخبار جدید خودرو

وزیر صمت وعده کاهش شدید قیمت خودرو را داد