اخبار برگزیده , اخبار جدید فناوری

پیرحسینلو: فیلتر می‌کنند و افتخار می‌کنند که ترافیک داخلی از بین الملل بیشتر است