اخبار جدید بین الملل

درگیری و تظاهرات مقابل اقامتگاه نتانیاهو