اخبار جدید سیاسی

انتقاد تند روزنامه جمهوری اسلامی به رفتار مسئولین با طالبان