اخبار جدید بین الملل

آمار شهدای غزه از بیش از ۱۰ هزار نفر شد