اخبار جدید فرهنگی

فیلم جدید اسکورسیزی با بازی دیکاپریو و دنیرو رکورد فروش را شکست