اخبار جدید فناوری

شرکت OpenAI یک فروشگاه اپ استور راه اندازی کرد