اخبار جدید اقتصادی

نرخ بیکاری در قطر نزدیک صفر است | وضعیت ایران در آمار بیکاری