اخبار جدید ورزشی

احتمال کسر امتیاز از استقلال به دلیل تخلفات زیاد