اخبار جدید ورزشی

تساوی پرسپولیس و استقلال تاجیکستان و احتمال حذف از مرحله گروهی