اخبار جدید بین الملل

بمباران شدید نوار غزه توسط اسرائیل ادامه دارد