اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تصادف شدید پراید با وانت ۸ مجروح داشت