اخبار جدید فناوری

اولین دوچرخه بدون پیج جهان رونمایی شد