اخبار جدید بین الملل

مذاکرات قاهره برای آتش بس در غزه در حال انجام است