اخبار جدید اقتصادی

قیمت گوشت شتر به ۸۵۰ هزار تومان رسید!