اخبار جدید اقتصادی

اختصاص ۲ میلیارد دلار حواله نفتی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکن