اخبار جدید گوناگون

درآمد سالانه ۷/۵ میلیاردی کارمند ۲۰ ساله گوگل با روزی یک ساعت کار