اخبار جدید سیاسی

بیانیه پایانی نشست سران کشورهای اسلامی و عربی در ریاض