اخبار جدید سیاسی

واکنش تند علی شمخانی به بیانیه اجلاس ریاض عربستان