اخبار جدید اقتصادی

وام ۲۰۰ میلیونی بانک ملت جهت خرید کالا | بازپرداخت ۳ ساله