اخبار جدید پزشکی

یک چهارم بزرگسالان کشور علائم دیابت دارند